آورده اند كه :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

روزي صحبت از پيري بود . نورالدين جهانگير ، چهارمين پادشاه گوركاني هندي ، في البداهه گفت :

چرا خم گشته مي گردند پيران جهان ديده ؟ “ ،

 نورجهان فوري گفت : “ به زير خاك مي جويند ايام جواني را

 

/ 0 نظر / 4 بازدید