حافظ :

دوش ديدم كه ملايك در ميخانه زدند

گل  آدم  بسرشتند  و  به  پيمانه  زدند

آسمان  بار   امانت    نتوانست   كشيد

قرعه ی  فال  به  نام  من  ديوانه  زدند

/ 0 نظر / 4 بازدید