يارب ! :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

يارب ! مايوسم از در خويش مكن

مانوس به نفس دوزخ انديش مكن

مغرور كرامت تو بودن سهل است

ما را مفتون طاعت خويش مكن

 

 

صفايي جندقي

 

/ 0 نظر / 4 بازدید