امروز، روز حافظ است :

حافظ و دولت دیدار یار
•بهاءالدین خرمشاهى: حافظ معناى شعرش راازقرآن مى گرفت

 

بهاءالدین خرمشاهى با تأکید بر جایگاه ویژه اخلاق و عرفان در اشعار «حافظ» گفت: این شاعر بسیار تحت تأثیر قرآن بوده و مى توان گفت بیش از ۳۰۰ بیت از اشعار وى یا یک دهم آنها، حکم اخلاقى دارند.
خرمشاهى محقق و پژوهشگر، مترجم و مفسر قرآن کریم در آستانه روز بزرگداشت حافظ در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در این که حافظ قرآن پژوه بوده تردیدى نیست، هم خود در اشعارش تصریح کرده و هم این که تذکره نویسان و حافظ پژوهان قدیم و جدید آن را مورد اشاره قرار داده اند. وى افزود: قرآن پژوهى حافظ چند بخش است.
وى هم حافظ قرآن بوده، هم قارى خوش صداى قرآن بوده و هم مقرى به معناى قرائت شناس بوده و وجود قرائت ها یعنى دگرسانى ها و دگرخوانى ها را مى شناخته است. خرمشاهى به عنوان یک حافظ شناس نوع دیگر را ارائه ترجمه گونه آیات قرآن دانست و گفت: حافظ معنا را از آیه قرآن مى گیرد ولى با شعر خود ارائه مى کند.
/ 0 نظر / 3 بازدید