عاشقانه-67

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

خيال روي تـو در هـر طريق همره ماست

 

نسيم مـوي تـو پيوند جـان آگـه ماست

 

بـه رغـم مدعياني كـه منـع عشق كنند

 

جـمال چهره ي تـو حجت موجـه ماست

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 2 بازدید