آئينه دل :

خدايا!
 آسمان زلال تر از هميشه منتظر ايستاده است تا از توفان رنگ و ننگ بگذرم و در ملتقاى زمين و آسمان به زيارت نائل شوم و در يك تكبيرةالاحرام، سنگينى هبوط را از گُرده ام فرونشانم و با قنوتى روحانى پنجره هاى شفاعت را بر روى دلم بگشايم و در ركوعى خاضعانه، از خاك بى نياز شوم و در سجده اى خالصانه از زمين جدا شوم.

الهى!
دل آسمان براى من مى تپد، اما من دل به دروغ هاى بزرگ بسته ام و همچنان همراه زادگان شيطان به طواف جهل و گمراهى مشغولم.
خداى من!
سايه ذوالفقار كه رحمت و هدايتت را خيرات مى كند، به سرم قرار ده و مرا از جمله هدايت يافتگان در شمارآور.
/ 0 نظر / 4 بازدید