جبران خليل جبران :

 

حتي عاقل ترين مردمان نيز زير بار سنگين عشق خم مي شوند .

 

آرش : ... آدمها ميتونن هر کاری رو که اراده کنن انجام بدن کار نشد نداره حتی مقابل عشق هم ميشه مثل کوه ايستاد مهم اينه که بخواهی ..

/ 1 نظر / 3 بازدید
Arash

سلام ... آدمها ميتونن هر کاری رو که اراده کنن انجام بدن کار نشد نداره حتی مقابل عشق هم ميشه مثل کوه ايستاد مهم اينه که بخواهی ... پايدار و سربلند باشی