ستاره ها :

.

شب ستاره ها رسید
نگاه کن ستاره را
نگاه کن به عمق شب
تنفس دوباره را

نگاه کن مگو که شب
سیاه و پست و بی صداست
شب از نگاه ما مبین
که شب، شب ستاره هاست

تو گوش کن به قلب شب
به قلب این شب سیاه
چه می رسد به گوش تو؟
صدای خنده های ماه

شب ستاره ها رسید
شب سکوت پرصدا
صدای خنده های ماه
و میهمانی خدا
م. الف. ماه

/ 0 نظر / 5 بازدید