عشق از کجا :

 

اي عاشقان، اي عاشقان
من از کجا، عشق از کجا
اي بي دلان، اي بي دلان
من از کجا، عشق از کجا
گشتم خريدار غمت
حيران به بازار غمت
جان داده در کار غمت
من از کجا، عشق از کجا
اي مطربان، اي مطربان
بر دف زنيد احوال من
من بي دلم، من بي دلم
من از کجا، عشق از کجا
عشق آمدست از آسمان
تا خود بسوزد بد گمان
عشق است بلاي ناگهان
من از کجا، عشق از کجا
<><><><><><><><><><><><><>
<>  خواننده : همايون شجريان             <>
<>   آهنگساز : محمد جواد ضرابيان       <>
<>  شعر : مولوي                               <>
<>  دستگاه : نوا                                <>
<><><><><><><><><><><><><>

نقل از : گلهای رنگارنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید