ماه فرو ماند از جمال محمد (ص) :

ماه فرو ماند از جمال محمد (ص)

 سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلك را كمال و منزلتى نيست

در نظر قدر با كمال محمد (ص)

وعده ديدار هر كسى به قيامت

ليله اسرى، شب وصال محمد

آدم و نوح و خليل و موسى و عيسى

آمده مجموع، در ظلال محمد (ص)

عرصه گيتى مجال همت او نيست

روز قيامت نگر، مجال محمد (ص)

و آن همه پيرايه بسته جنت فردوس

بو كه قبولش كند، بلال محمد (ص)

همچو زمين خواهد آسمان كه بيفتد

 تا بدهد بوسه بر نعال محمد (ص)

شمس و قمر در زمين حشر نتابد

 پيش دو ابروى چون هلال محمد

چشم مرا، تا به خواب ديد جمالش

 خواب نمى ‏گيرد از خيال محمد (ص)

«سعدى‏» اگر عاشقى كنى و جوانى

عشق محمد بس است و آل محمد

/ 1 نظر / 4 بازدید