مرد غزل خوان شهر :

و کاش مرد غزل خوان شهر برگردد

به زیر بارش باران شهر برگردد

 

کسی شبیه خدا نیست، هیچکس، ای کاش

کمال مطلق انسان به شهر برگردد

 

چه خوب می‌شد اگر مرد آسمانی ما

به جمع خاکی خوبان شهر برگردد

 

شبیه خانه ارواح ساکت و سردیم

خدای خوب بگو جان شهر برگردد

 

و گفته‌اند که آقای عشق خوش قدم است

به یمن مقدمش ایمان شهر برگردد...

/ 0 نظر / 5 بازدید