نادانی زشت است :

    

  • من علم را به خاطر آرزوی رسیدن به هدفی فرا نمی گیرم بلکه از آن رو به دانش روی آورده ام که نادانی زشت است و غفلت از حقایق برای خردمند نیکو نیست . هر نوشته ای به یک بار خواندن می ارزد .

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

  •                                                                                  جاحظ

  •  
/ 0 نظر / 3 بازدید