عاشقانه ها :

 

گزيده آثار جبران خليل جبران

 

A Spiritual Treasury

Khahlil Gibran

1883-1931

 

گردآوري : سهيل بوشروي ، ترجمه مسيحا برزگر

ناشر : كتاب خورشيد ( 1381 )

توضيح :  گزيده آثار جبران خليل جبران را از اين پس طی ۵۰ قسمت بتدريج روی سايت می گذارم .

/ 0 نظر / 4 بازدید