آغاز سخن با نام خدا-4

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به نام خدايي كه جـان آفريد

سخن گفتن انـدر زبان آفريد

 

اول دفتـر بـه نـام ايـزد دانا

صانع و پروردگار حـي و توانا

 

                                                   سعدی

 

 

 

به نـام آن كه جـان را فكرت آموخت

چـراغ دل بـه نـور جـان برافروخت

 

                                      شيخ محمود شبستري

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید