فريدون مشيري :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

باز كن پنجره ها را كه نسيم ،

 

                    روز ميلاد اقاقي ها را ،

 

                                   جشن مي گيرد ،

 

                                                            و بهار ،

 

                                      روي هر شاخه ، كنار هر برگ ،

 

                                                           شمع روشن كرده است . . .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید