دلا باید که هر دم ، یا علی گفت :

 

دلا باید که هر دم ، یا علی گفت
نه هر دم ، بَل دمادم ، یا علی گفت
به صدق دل ، همیشه یاد او بود
به هر پیچ و به هر خم ،یا علی گفت
دمی که روح در آدم دمیدند
زجا برخاست آدم ، یا علی گفت
چو نوح از موج طوفان ایمنی خواست
توسل جست و هر دم ، یاعلی گفت
ز بطن حوت ، یونس گشت آزاد
ز بس در ظلمت یم ، یا علی گفت
نمی شد زنده جان مرده هرگز
یقین عیسی بن مریم یا علی گفت
عصا در دست موسی اژدها شد
کلیم آنجا مسلّم ، یا علی گفت
رسول الله شنید از پرده غیب
ندایی آمد آندم ، یا علی گفت
نزول وحی چون فرمود سبحان
ملک در اولین دم یا علی گفت
علی در کعبه بر دوش پیمبر
قدم بنهاد و آندم ، یا علی گفت
به فرقش کی اثر میکرد شمشیر ؟
گمانم ابن ملجم یا علی گفت !

/ 1 نظر / 46 بازدید
محمدرضا

اقایون این شعر از نظر معنا ایزاد داره مصرع دوم از بیت اول را معنا کنید بعد پیش خ.دتان قضضاوت کنید اگر در وصف مولا می خواهید شعر بگید شعر درست و بی عیب بگید با تشکر