کيش مهر :

همي گويم و گفته ام بارها........................بود کيش من مهر دلدارها
پرستش به مستي است در کيش مهر........برون اند زين جرگه هشيارها
به شادي و آسايش و خواب و خور..............ندارند کاري دل افگارها
به جز اشک چشم و به جز داغ دل .............نباشد به دست گرفتارها
کشيدند در کوي دلدادگان ........................ميان دل و کام، ديوارها
چه فرهادها مرده در کوهها ......................چه حلاجها رفته بر دارها
چه دارد جهان جز دل و مهر يار ..................مگر توده هايي ز پندارها
ولي رادمردان و وارستگان ........................نبازند هرگز به مردارها
مهين مهر ورزان که آزاده اند .....................بريزند از دام جان تارها
به خون خود آغشته و رفته اند ..................چه گلهاي رنگين به جوبارها
بهاران که شاباش ريزد سپهر ...................به دامان گلشن ز رگبارها
کشد رخت،سبزه به هامون و دشت ..........زند بارگه ،گل به گلزارها
نگارش دهد گلبن جويبارها ......................در آيينه ي آب، رخسارها
رود شاخ گل در بر نيلفر ..........................برقصد به صد ناز گلنارها
درد پرده ي غنچه را باد بام ......................هزار آورد نغز گفتارها
به آواي ناي و به آهنگ چنگ ...................خروشد ز سرو و سمن، تارها
به ياد خم ابروي گل رخان .......................بکش جام در بزم مي خوارها
گره از راز جهان باز کن ............................که آسان کند باده، دشوارها
جز افسون و افسانه نبود جهان ................که بستند چشم خشايارها
به اندوه آينده خود را مباز ........................که آينده خوابي است چون پارها
فريب جهان مخور زينهار ..........................که در پاي اين گل بود خارها
پياپي بکش جام و سرگرم باش ...............بهل گر بگيرند بيکارها


><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
استاد علامه سيّد محمّد حسين طباطبايي در سال 1281 هجري شمسي ولادت يافت و در بيست و چهارم آبان 1360 در قم رحلت فرمود. تفسير ارزشمند ((الميزان))، ((اصول فلسفه و روش رئاليسم))، ((شيعه در اسلام)) و ((بدايته الحکمه و نهايه الحکمه)) از آثار اوست. علامه خطي خوش داشت و اشعار عرفاني نيز مي سرود. اين سروده زيبا از اوست.

/ 1 نظر / 4 بازدید
علیرضا

سلام. خيلی از وبلاگ شما خوشم آمد. احساس می کنم خيلی تخصصی برخورد می کنيد. و جای وبلاگ های اين چنينی بسيار خالی است. اگر مجال تنهايی داشتيد به ما هم سری بزنيد.