همراه با كربلاي حماسه و عشق :

امروز پنج‌شنبه بيستم دي‌ماه همزمان است با نخستين روز ماه محرم و عزاداري امام حسين (ع) و ياران همراهش.

بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به اين مناسبت، شعري را از محمدخليل جمالي (مذنب) در پي مي‌آورد:

/>

«دعوت» />

خون در دل خون زمزمه‌جوش است بياييد />

گوش از همه دل ناله‌نيوش است بياييد />

ساز دل عشاق به آهنگ حسيني />

در زير و بم و جوش و خروش است بياييد />

موج نفس داغ گل باغ رسالت />

پيچيده به هر لاله‌ي گوش است بياييد />

بي‌آتش عشقي كه شما راست به سينه />

در محفل ما لاله خموش است بياييد />

دنبال سر عشق خدا رفتن و رفتن />

ديوانه شدن، غايت هوش است بياييد />

پايي به سر چشم جمالي بگذاريد />

گلخانه‌ي ما آينه‌پوش است بياييد

/>

محمدخليل جمالي (مذنب)

/ 0 نظر / 2 بازدید