شعر معاصر آمريكا-1

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

درمانده نخواهي بود ،

 

اگر دوست داشته باشي ، چيزي را ، كسي را ،

 

انسانيت را شايد ،

 

و باور داشته باشي ،

 

كه روزي جايي خوشنود خواهي بود ،

 

اگر چه نمي داني ، چگونه ؟!

 

ماركس ارمان

 

/ 0 نظر / 2 بازدید