از شعر نيمايي تا بهارستان-8 :

تو عاشقانه ترين نام

و جاودانه ترين يادي ،

تو از تبار بهاري ، تو باز مي گردي ،

تو آن يگانه ترين رازي ، اي يگانه ترين ،

تو جاودانه تريني ،

براي آن كه نمي داند ،

براي آن كه نمي خواهد ،

براي آن كه نمي داند و نمي خواهد ،

تو بي نشانه ترين باش

اي يگانه ترين !

م.آزاد

 

مهندس صغيری ( بوشهر ) : چه نيايش زيبايی.........!

/ 1 نظر / 4 بازدید