به استقبال بهار-12

«آری آغاز دوست داشتن است// گرچه پایان راه ناپیداست// من به پایان دگر نیندیشم// که همین دوست داشتن زیباست» «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است// با دوستان مروت، با دشمنان مدارا» «آنان که دوستی و محبت را به‌زندگی خود راه نمی‌دهند،به‌آن ماند که طلوع خورشید را مانع شوند.» «آنچه مردم، دوستی می‌خوانند چیزی غیر از نفع شخصی نیست، دوستی خودپرستی انسان است که می‌خواهد از دیگران به عنوان دوستی متمتع گردد.» «آن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد.»
/ 0 نظر / 5 بازدید