به استقبال بهار-25

.
حرف های ما هنوز ناتمام .......

                         تا نگاه می کنی :

     وقت رفتن است

           باز هم همان حکایت همیشگی !

     پیش از آنکه باخبر شوی

                 لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود

                  آی .........

             ای دریغ و حسرت همیشگی !

                           ناگهان

               چقدر زود

               دیر می شود !

 

  قیصر امین پور

/ 0 نظر / 4 بازدید