وسوسه ي عاشقي :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

روي به محراب نهادن چه سود

 

دل بـه بخـارا و بتــان طـراز

 

ايـزد ما ، وسوسه ي عاشقـی

 

از تـو پذيـرد ، نپذيرد نمـاز

 

 

رودكی   مهندس ابوذر صغيری ( بوشهر ) : الرحمن... الرحيم... جميل... يحب الجمال....  اين است صفات خالق بزرگ ما .

/ 1 نظر / 22 بازدید
ابوذر صغيری

الرحمن... الرحيم... جميل... يحب الجمال.... اين است صفات خالق بزرگ ما.