حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

زهـي خجسته زمانـي كـه يـار باز آيد

 

بـه كـام غمـزدگـان غمگسـار بـاز آيد

 

به پيش خيل خيالش كشيدم ابلق چشم

 

بـدان اميـد كـه آن شهسـوار بـاز آيد

 

/ 0 نظر / 3 بازدید