سخن شيرين :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مـن دگـر شـعر نـخواهـم بـنويسم كـه مگس

 

زحمتم مي دهـد از بـس كه سخن شيرين است

 

سعدي

 

 

كس چو حافظ نگشود از رخ انديشه نقاب

 

تـا سـر زلف سـخن را بـه قلم شانه زدند

 

حافظ

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید