نظر پاك :

پيش ما سوختگان مسجد و ميخانه يكي ست

حرم و دير يكي ، سبحه و پيمانه يكي ست

اين همه جنگ و جدل حاصل كوته نظري ست

گر نظر پاك كني ، كعبه و بتخانه يكي ست

هر كسي قصه ي شوقش به زباني گويد

چون نكو مي نگرم ، حاصل افسانه يكي ست

اين همه قصه ، ز سوداي گرفتاران است

ور نه از روز ازل ، دام يكي ، دانه يكي ست

ره هر كس به فسوني زده آن شوخ ، ار نه

گريه ي نيمه شب و خنده ي مستانه يكي ست

گر ز من پرسي از آن لطف كه من مي دانم

آشنا بر در اين خانه و بيگانه يكي ست

هيچ غم نيست كه نسبت به جنونم دادند

بهر اين يك دو نفس ، عاقل و ديوانه يكي ست

عشق آتش بود و خانه خرابي دارد

پيش آتش ، دل شمع و پر پروانه يكي ست

گر به سرحد جنون ببرد عشق ، عماد

بي وفايي و وفاداري جانانه يكي ست

 

عماد خراساني

 

توضيح : عماد به سال 1300 شمسي در مشهد چشم به جهان گشود . نام اصلي او عمادالدين است و از طرف پدر و مادر هر دو سيد است . پدرش سيد محمد تقي معين دفتر ، از صاحب منصبان آستان قدس رضوي و مادرش بي بي حرمت ، از خانواده اي صاحب ذوق و اهل ادب بود .

عماد دوازده ساله بود كه شعر سرود و بر اثر تشويق پدرش در اين فن پيشرفت فراوان نمود و يكي از شعراي معروف و شوريده حال خطه ي خراسان شد . عماد ، زندگي عاشقانه اي داشته و همين عشق و شوريدگي اوست كه به شعرش لطف خاصي بخشيده است . وي يك بار ازدواج نمود ولي همسرش هشت ماه پس از ازدواج فوت نمود و شاعر ديگر همسري اختيار نكرد .

عماد از سال 1331 در تهران ساكن شد و مجموعه اي از اشعار او به نام “ ورقي چند از ديوان عماد “ كه شاعر معاصر ، آقاي مهدي اخوان ثالث در مقدمه آن شرح حال و زندگي نسبتا كاملي از عماد را تحرير نموده منتشر گرديده كه بارها تجديد چاپ شده است . دكتر غلامحسين يوسفي در باره ي شعر عماد و سبك او چنين اظهار نظر مي كند :

عماد كه به شعر ايرج و ساده گويي و صداقت وي علاقه و توجهي بارز نشان مي دهد ، خود نيز در شعر زباني روان ، گويا ، گيرا ، زنده و پر احساس به كار مي برد كه در عين حال فصيح و شيوا است . عماد شاعر عاشقانه ها است . عشق در شعر او كيفيتي خاص و عمومي و پايدار دارد . اين است كه وقتي از عشق سخن مي گويد ، از ژرفاي روح خويش بانگ بر مي آورد و “ غم هست و نيست ندارد “ . . . به گفته ي همشهريش مرحوم ملك الشعراي بهار ، داد دل مردم خردپيشه و هنرمند را از زمانه مي گيرد . . . عماد خود گه گاه در اشعارش اشاراتي به صداي خويش دارد . . . .

 

مهندس صادق ( صنعت خودروسازی ) : نمی دانم چرا در اين ايام بيشتر دوست دارم به اين وبلاگ شما سر بزنم تا آن يکی . بهرحال حماسه امام حسين بيشتر زبان شعر و احساس می طلبد تا مقولات ديگر . در خودروبلاگ نظراتم را درباره برخی موارد شفاف آورده ام .

/ 2 نظر / 6 بازدید
صادق

سلام مهندس جان. نمی دانم چرا در اين ايام بيشتر دوست دارم به اين وبلاگ شما سر بزنم تا آن يکی. بهرحال حماسه امام حسين بيشتر زبان شعر و احساس می طلبد تا مقولات ديگر. در خودروبلاگ نظراتم را درباره برخی موارد شفاف آورده ام.