سيب :

من از اون آسمون آبی می خوام

من از اون شبای مهتابی می خوام

دلم از خاطره های بد جدا

من از اون وقتای بی تابی می خوام

من می خوام يه دسته گل به آب بدم

آرزوهام رو به يه حباب بدم

سيبی از شاخه حسرت بچينم

بندازم رو آسمونو تاب بدم

گل ايوون بهاره دل من

يه بيابون لاله زاره دل من

مثل يک دسته گل اقاقيها

دلمو باز می کنه ((بيا بيا..))

تو ميری پشت علفها گم می شی

من می مو نم و گل اقاقيا

گل ايون بهاره دل من

يه بيابون لاله زاره دل من

/ 0 نظر / 3 بازدید