بيچاره دارا و سارا ! :

بيچاره دارا و سارا! چقدر غريبانه به هري پاتر و باربي نگاه مي کنند. حتي پلنگ صورتي هم مثل اين دو خواهر و برادر هم شکل و همزاد در ميان کودکان ايراني که از در و ديوار لوازم التحريرفروشي ها بالا مي روند، غريب نيست. . . >>>

/ 0 نظر / 8 بازدید