فرمان علی(ع) به مالک اشتر-۱

شهادت امير مومنان حضرت علی(ع) را تسليت می گوييم

وقتي امير مؤمنان حضرت علي(ع) براي اداره كشور ، كارگزاراني به شهرهاي مختلف مي فرستاد ، برنامه كار آنان را در فرماني مشخص مي فرمود . اين برنامه ها را هر فرمانروايي مي بايست به دقت بنگرد و به كار بندد . آنچه مي خوانيد قسمتهاي كوتاهي از فرمان علي(ع) به مالك اشتر ، فرماندار مصر است كه براي شما انتخاب شده است .

اين فرماني است كه بنده خدا ، علي ، براي مالك مي نويسد و به موجب آن فرمانداري مصر و نيز اختيارات شپاه اسلام را در آنجا تحت فرمان او درمي آورد . در اين فرمان ، بيش از همه چيز مالك را به پرهيزگاري و اطاعت خداوند وصيت مي كنم و از او انتظار دارم كه در اجراي اوامر الهي دقيقه اي فروگذار نكند ، و يادآور مي شوم كه سعادت هر دو جهان به رضاي خداوند ميسر مي شود ، آن چنان كه بي خشنودي او ، هيچ طاعتي پسنديده و مقبول نخواهد شد .

اي مالك ، براي روزگار سختي ، چه ذخيره اي بهتر از نيكوكاري مي توان گذارد ؟ كدام پس انداز از عدل و داد براي فرمانروايان گرانبهاتر مي تواند بود ؟ پس بر غضب و خواهش دل خويش پاي بگذار ، از آنچه بر تو حلال نيست بپرهيز و در داوري كاملا بي طرف و حق طلب باش .

اي مالك ، مهربان باش و ملت را با چشمي پرمهر و سينه اي لبريز از محبت بنگر . اي فرمانرواي مصر ، فرمانبران تو از دو گروه بيرون نيستند ، يا مسلمانند كه با تو هم كيش هستند ، يا پيرو مذاهب ديگرند ، كه با تو همنوع و همجنسند .

اي مالك ، مردم همه مانند تو بشرند ، همچنان كه تو در زندگي از لغزش به دور نيستي ، آنها نيز بدون لغزش نخواهند بود . پس بايد در آنان چنان بنگري كه توقع داري خداوند در تو بنگرد .

اي مالك ، تو بر مصر حكومت مي كني و اميرالمؤمنين بر تو حكومت مي كند ، ولي پروردگار بي همتا ، بر همه ، يعني بر عالم ، حاكم مظلق است و ما را در همه حال مي آزمايد . پس هر امري كه از مافوق مي شنوي ، با امر خداي بسنج . اگر خداوند تو را از آن عمل نهي مي كند ، فرمان خدا را بپذير و هرگز مگو كه من مامورم و معذور . هرگز مگو كه به من دستور داده اند و بايد كوركورانه اطاعت كنم و هرگز مخواه كه از تو كوركورانه اطاعت كنند .

اي مالك ، انصاف و عدل ، سرلوحه برنامه حكومت است . دادگاه خانه ملت است و قانون ، حق عموم ، و اسلام منادي آزادي و مساوات ، و عموم مسلمانان بايد از اين دو موهبت برخوردار گردند . ...

/ 0 نظر / 64 بازدید