عزت نفس :

.

اگر ثروتمند نیستی مهم نیست . بسیاری از مردم ثروتمند نیستند .

اگر سالم نیستی هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند .

اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد .

اگر جوان نیستی همه با چهره پیری مواجه می شوند .

اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد .

اگر قدرت سیاسی و مقام نداری مشاغل مهم متعلق به معدودی انسانهاست .

اما

اگر " عزت نفس " نداری برو بمیر که هیچ نداری .

گوته

با آنکه بیان گوته بر پایان این قطعه خیلی تند و بی رحمانه به نظر می رسد ولی حاکی از اهمیت بسیار موضوع " عزت نفس " است .

/ 0 نظر / 3 بازدید