آشفته بازار موسيقي امروز :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

                        فرو ريختن حريم اخلاق

 

 

شما مي بينيد كه يك موسيقي ، مخلوطي از موسيقي تركي ، كردي ، ايراني ، عربي ، هندي ، افغاني و غيره است ، از هر موسيقي يك چيزي گرفته ، سر هم كرده و روي آن كلماتي گذاشته اند كه از هر چيزي مبتذل تر است و تنها چيزي كه به آن توجه نمي شود ، مسئله كلام است . به عقيده من ، يك موسيقي مبتذل بيشتر به خاطر كلامش مبتذل است تا آهنگش . . .

گاهي خنده ام مي گيرد و مي گويم موسيقي جوان كه اين گونه نبايد باشد . بعضي وقت ها علاوه بر بدبختي ، غم و نفرت هم در آن هست . خواننده وقتي داراي اخلاق نباشد ، موسيقي را در جهت فساد اخلاقي به كار مي گيرد .

 

                                                      استاد محمدرضا شجريان

 

 

شما از پشت پرده موسيقي امروز خبر نداريد . بارها به من پيشنهاد كرده اند كه بيا اين صد ميليون را بگير و آثاري از دلكش و پوران بخوان ، من هم مي گويم اگر صد ميليارد هم بدهيد ، نمي خوانم

 

                                                        استاد شهرام ناظري ،

                                                       كيهان 5 بهمن 1383

 

/ 0 نظر / 2 بازدید