حافظ :

 

سال ها پيروی مذهب رندان کردم
تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه
قطع اين مرحله با مرغ سليمان کردم
/ 1 نظر / 2 بازدید
iman

سلام .در عشق سليمانم من همدم مرغانم..........