عاشقانه-110

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

هيچگاه عشقت را ابراز مكن ،

 

عشق در وراي كلمات است ،

 

چون نسيمي است كه مي وزد به آرامي ،

 

بي آنكه ديده شود .

 

 

ويليام بليك ـ ترجمه كسرا عنقايي

 

/ 0 نظر / 4 بازدید