عشق –58

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

خـرد نـقد سـراي كائنات است

 

وليكن عشق اكسير حيات است

 

 

عقل در سوداي عشـق استاد نيست

 

عـشق كـار عـقـل مـادرزاد نيست

 

 

عطار نيشابوري

 

/ 0 نظر / 4 بازدید