ماشاكاله كو ، شاعره آلماني-1

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ماشاكاله كو  Mascha Kaleko  شاعره خوش سليقه آلماني است كه در ايران ناآشناست . وي در سال 1907 ميلادي متولد شد . شاعر شعرخوانان غير حرفه اي و مردم كوي و برزن است و شعري ساده و روان دارد كه تقريبا همه طيف ها را به خود علاقه مند مي كند . شعر وي ، شعري كاربردي ، برآمده از روزمرگي و براي روزمرگي است . ريزه كاري هاي نخبه پسند و زبان پرطمطراق در كار او كمتر وجود دارد . در عوض ، تا بخواهيد انديشه و عاطفه در شعرش هست . او در سال 1933 در يكي از مجلات ادبي آن دوره شهرت بسياري به دست آورد .

در سال 1938 به آمريكا مهاجرت كرد . اشعاري از كتاب “ در رؤياهايم ، توفان مي توفد “ ، انتخاب شده كه در پي مي آيد . اين كتاب از 1977 تا 2003 بيست و سه بار تجديد چاپ شده است .

 

ترجمه از علي عبداللهي

 

/ 0 نظر / 15 بازدید