براي به دست آوردن دل مردم ،

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بايد به مردم خدمت كرد و به ميان آنان باز گشت

 

 

نگرش متحجر ، مردم را نوميد مي كند . آدم ها معمولا معصوم نيستند و درگير انواع لغزش ها و مشكلات اند . “ مارمولك “ به فطرت پاك انسان تاكيد مي كند و آن را ملك طلق كساني نمي داند كه به صرف پوشيدن لباسي ، بهشت را براي خود خريده اند . از سوي ديگر ، نشان دادن كاستي هاي درون روحانيت ، بدون هتك حرمت ، مرهمي است بر قلوبي كه همواره از اتهام يك جانبه به گناه ، جريحه دار بوده و نيز هشدار به كساني كه با گريز از پاسخ گويي نسبت به لغزش هاي خود ، افكار عمومي را بي اعتماد و سرخورده كرده اند .

در پيشگاه خدا ، هيچ كس فرزند و فاميل او نيست و تقرب جز با تقوا ممكن نيست . فيلم از همين اصل اسلامي سود مي جويد تا نشان دهد كه :

براي به دست آوردن دل مردم ،

بايد به مردم خدمت كرد و به ميان آنان باز گشت .

 

 

احمد مير احسان ، خردنامه همشهري 18 شهريور 1383

 

/ 0 نظر / 3 بازدید