اميـد تــو :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

افـكنـد زمـانــه در دلـم زاري ها

 

در ديـده ي من سرشت بيـداري ها

 

اميـد تــو مي داد مــرا يـاري ها

 

تا جـان نبرم چنين به دشـواري ها

 

مسعود سعد سلمان

 

/ 0 نظر / 4 بازدید