حضرت علي (ع) در نظم فارسي-3

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مـردي ز كننده در خيبـر پـرس

 

 

اسـرار كـرم ز خواجه قنبر پـرس

 

 

گـر طالب فيض حق به صدقـي حافـظ   سرچشمه آن ز ساقي كوثر پرس  

 

                                                            حافظ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید