حافظ :

 

ای پادشه خوبان داد از غم تنهايی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآيی
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پاياب شکيبايی
 
 
 
 
سينرژی : فکر می‌کنم دوره سه جلدی در خلوت شهريار را خوانده باشيد. يکی از مطالب اين کتاب را هنگام جستجو در آرشيو شما يافتم. البته نمی‌دانم از اصل کتاب نقل قول کرده‌ايد يا جايی ديگر آن را ديده‌ايد. خوشحال می‌شوم اگر نظرتان را در مورد اين مجموعه بدانم . . .
 
سيد فتح الله صدری زاده : می دانيد که رشته تخصصی من ادبيات نيست و فرصت نکرده ام دوره سه جلدی « در خلوت شهريار » را بخوانم . اما با شرح احوال و زندگی استاد شهريار کاملا آشنا هستم . شاعر هم انسان است با تمام ويژگيهايش و نقاط قوت و ضعف و پستی و بلندی هايش که می تواند آينه ی تمام نمای اوضاع و احوال محيط پيرامونش باشد . وقتی حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی و خيام جهانی می شوند مطمئن باشيد شعرهای آنها ويژگی جهانی شدن داشته است و اين نيازی به تبليغات هم ندارد . جنس خوب در همه جای دنيا مشتری دارد . ادبيات و موسيقی غذای روح هستند نه جسم . . . اميدوارم توانسته باشم تا حدودی به شما پاسخ گفته باشم .
/ 2 نظر / 2 بازدید
سينرژی

سلام٬ فکر می‌کنم دوره سه جلدی در خلوت شهريار را خوانده باشيد. يکی از مطالب اين کتاب را هنگام جستجو در آرشيو شما يافتم. البته نمی‌دانم از اصل کتاب نقل قول کرده‌ايد يا جايی ديگر آن را ديده‌ايد. خوشحال می‌شوم اگر نظرتان را در مورد اين مجموعه بدانم. شاد باشيد.

حسين

گر ديگران به عيش و طرب خرمند و شاد *** ما را غم نگار بود مايه ی سرور