به مناسبت فستيوال موزارت درتهران :

راه فرشتگان
مثل يك مراسم تشييع جنازه بود. يك ارگ قديمى جلوى سن و گروه كر پشت سر آنها. شمع ها از اول اجرا روشن شده بودند و هرچه آخر اجرا نزديك ترمى شد، نور سالن هم كاهش پيدامى كرد تا همه نورها خاموش شدند و فقط نور شمع ها سن را روشن مى كرد. شمع ها هم خاموش شدند و ركوئيم موزارت در خاموشى مطلق به پايان رسيد.
فستيوال موزارت از ۱۲ آذر به مناسبت دويست و پنجاهمين سالگرد تولد اين نابغه موسيقى در تالار وحدت آغاز شد و پس از ۹ شب اجرا به كار خود پايان داد.
از حدود يك ماه آينده، ويژه برنامه هاى بزرگداشت ولفگانگ آمادئوس موزارت در ديگر كشورهاى دنيا نيز شروع مى شود. اما اين برنامه در ايران شامل دو بخش بود كه بخش اول آن به اجراهاى كوارتت زهى آنى و آنسامبل رودكى اختصاص داشت و در بخش دوم به ترتيب در شب هاى مختلف، ركوئيم و سه آريا از اپراهاى موزارت اجرامى شد... . . >>>
240303.jpg 

/ 0 نظر / 5 بازدید