از شعر نيمايي تا بهارستان-47

با مرغ دريايي گفته بودم كه او بر موج شكن

نشسته است و يكريز ترانه اي مي خواند

اما هنوز برايش نگفته ام

بادبان و دريا را باد برده است

راستي !

دريا امشب بهتر از هر كس

خود را در من غرق مي كند .

 

محمد علي شاكري يكتا

/ 0 نظر / 5 بازدید