حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ديگـر ز شـاخ سـرو سهي بلبل صبور

 

گلبانگ زد كه چشم بد از روي گل بدور

 

اي گل به شكر آنكه تويي پادشاه حسن

 

بـا بلبـلان بيـدل شيـدا مكـن غـرور

 

/ 1 نظر / 2 بازدید