تک بیت های ناب :

اگر مجنون دل شوریده ای داشت

دل لیلی از او شوریده تر بی

باباطاهر

اگر یار باشد روان را خرد

به نیک و به بد روز را نشمرد

فردوسی

اگر یک ذره را برگیری از جای

خلل باید همه عالم سراپای

محمود شبستری

التفاتش هست امشب گه به غیر و گه به من

ساعتی صد بار باید مرد و باید زنده شد

واله اصفهانی

/ 0 نظر / 3 بازدید