ترس گرگ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به گرگ گفتند : مي خواهند چوپانت كنند ،

 

نشست و گريه كرد .

 

گفتند : چرا گريه مي كني ؟

 

گفت : مي ترسم دروغ باشد !

 

مثنوي ـ مولوی

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید