عشق و وظيفه :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

وظيفه باعث مي شود تا كارها را به خوبي انجام دهي ،

 

                               اما عشق كمك مي كند تا آنها را زيبا انجام دهي .

 

 

                                                               ضرب المثل كوبايي

 

/ 0 نظر / 3 بازدید