از شعر نيمايي تا بهارستان-38

از خانه بيرون مي شويم

پيش از طلوع آفتاب

و به خانه باز مي آييم

از پس غروب

گرده ناني مجالمان نداد

تا قرص آفتاب را ببينيم .

 

مسعود احمدي

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

سلام دوست عزيز از آشنايی با تو خوشحالم به ما هم سر بزن.