شعر كوه و شعر من :

بنفشه اي خوشرنگ

دميده بود در آغوش كوه ، از دل سنگ

به كوه گفتم :

شعرت خوش است و تازه و تر

و گر درست بخواهي ، من از تو شاعرتر

كه شعرت از دل سنگ است و شعرم از دل تنگ

 

فريدون مشيري

/ 1 نظر / 20 بازدید
badri

سال نو بر شما هم مبارک.در پناه حق............