نيمايوشيج ( معاصر ) :

آي آدمها !

آي آدمها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد !

يك نفر در آب دارد مي سپارد جان

يك نفر دارد كه دايم دست و پايي مي زند

روي اين درياي تند و تيره و سنگين كه مي دانيد

آن زمان كه مست هستند از خيال دست يازيدن به دشمن

........................................................................

/ 1 نظر / 5 بازدید