هنر يعني زندگي :

تقريباً تمام جوانب حيات سنتي ايرانيان با زيبايي توأم است.

/>

به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در وبلاگ "معماري" به نشاني http://arshitect.blogfa.com در ادامه مي‌خوانيد: چنان كه در ساختن ساده‌ترين وسايل زندگي و كار تا دقيق‌ترين ابزار علمي مانند اسطرلاب عنصر زيبايي در طرح اشيا و تزئينات آنها جلوه‌گر است و در ايران مانند ساير تمدن‌هاي بزرگ سنتي آسيايي هنر هيچگاه از زندگي جدا نبوده است، بلكه هنر يعني زندگي و زندگي يعني تجلي زيبايي در تمام شؤون حيات. />

/>

فرهنگ ايران هيچگاه خالي از شيفتگي و شيدايي مردمان اين سرزمين در برابر زيبايي و لطف و جمال در تصور نمي‌گنجد و به همين دليل هنر يكي از مهمترين تجليات اين فرهنگ است. از هنرهاي تجسمي و بصري گرفته تا سخنوري و شاعري كه با بديع‌ترين و مجردترين حقايق سروكار دارد شايد بتوان گفت كه در افق مشرق زمين زيبايي خود اثبات حقيقت است و در بسياري از موارد شعر جايگزين استدلال منطقي مي شود و خود يك منطق دروني مي‌يابد وانگهي زيبايي معنوي و دروني و بروني و صوري در نظرگاه فرهنگ ايران از هم جدا نيست. حسن در عالم صورت وسيله‌اي است براي وصال به عالم معني نه حجابي كه انسان را از آن عالم مستور سازد، اين امر مخصوصاً در عرفان و موسيقي ايراني انعكاس يافته است. />

/ 1 نظر / 4 بازدید
سينرژی

هميشه دست نوشته‌های خودتان را بيشتر از ساير مطالب دوست داشته و دارم.