عاشقانه-91

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دست از طلـب نـدارم تا كـام مـن برآيد

 

يا تـن رسد به جانان يا جـان ز تـن برآيد

 

بگشاي تربتـم را بعـد از وفـات و بنگـر

 

كــز آتش درونـم دود از كفـن بـرآيـد

 

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 3 بازدید